ANA KONULAR
RİNOLOJİ
 • Akut/kronik rinosinüzit ve komplikasyonları
 • Alerjik rinit tanı ve tedavi
 • Endoskopik sinüs cerrahisi
 • Kafa tabanı cerrahisi
 • Nazal Paranazal sinus maligniteleri
 • Endoskopik sinüs cerrahisi ve komplikasyonlar
 • Endoskopik sinüs cerrahisinde yeni teknolojik uygulamalar
 • Rinoplasti
 • Horlama ve uyku apnesine yaklaşım ve cerrahi
BAŞ BOYUN
 • Baş boyun malignitelerinde boyuna yaklaşım
 • Organ koruyucu yaklaşımlar
 • Robotik cerrahi uygulamaları
 • Oral kavite ve orofarenks tümörlerine yaklaşım
 • Erken ve ileri evre larenks kanseri ve yaklaşımları
 • Larengeal patolojilerde lazer cerrahisi
 • Tiroid nodülüne yaklaşım
 • Paratiroid cerrahisi
 • Tükrük bezi hastalıkları ve cerrahisi
 • Sialoendoskopi
 • Lokal ve bölgesel flep teknikleri
 • Boyunda atipik kitleler
OTOLOJİ-NÖROOTOLOJİ
 • Akut ve seöz otitis media tanı ve tedavisi
 • Endoskopik otolojik cerrahi teknikler
 • Timpanomastodiektomi teknikleri
 • Kronik otitis media komplikasyonların tedavisi
 • Otoskleroz tedavisinde güncel yaklaşımlar
 • Kohlear implant hasta değerlendirme ve uygulama teknikleri
 • Beyin sapı implant uygulamaları
 • Lateral kafa tabanı cerrahi yaklaşımları
 • Tinnitus güncel yaklaşımları
 • Periferik ve santral vestibüler hastalıklar
 • İmplante edilebilir iştme cihazları
 • İşitme cihazı seçimi-Uygun hastaya uygun cihaz
FASİAL PLASTİK
 • Yüz germe teknikleri
 • Dolgu-Botox uygulamaları
 • Blefaroplasti
 • PRP, lazer ve peeling uygulamaları
 • Endoskopik cerrahiler
PEDİATRİK KBB
 • Adenotonsillektomi teknikleri
 • Tonsillektomi komplikasyonlarının tedavisi
 • Süpüratif lenfadenit ve derin boyun enfeksiyon tedavisi
 • Pediatrik nazal obtrüksiyona yaklaşım
 • Pediatrik OSAS tanı ve tedavi yöntemleri
 • Pediatrik hava yolu
 • Yarık damak ve dudaklı çocuklara yaklaşım ve cerrahisi
LARİNGOLOJİ FONİATRİ
 • Benign larengeal lezyonlar
 • Premalign -Malign Vokal fold lezyonları
 • Çocukluk çağı ses bozuklukları
 • Profesyonel ses
 • Larengofarengeal reflü yaklaşım ve tedavisi
 • Fonocerrahi ve Tiroplasti teknikleri
 • Ses perde cerrahisi
 • Larengotrakeal stenoza yaklaşım
 • Ses terapisi
ODYOLOJİ
 • Pediatrik ve erişkin odyolojik değerlendirme
 • Yeni doğan işitme taraması
 • İşitme cihazı seçimi
 • Pediatrik işitme cihazı uygulama teknikleri
 • İşitme cihazlarında yeni teknolojiler
 • Tinnitus tedavisi
 • Vestibüler testler
 • Vestibüler rehabilitasyon
 • İşitsel nöropati tanı ve tedavi yaklaşımları
 • İmplantlı hastanın rehabilitasyonu
GENEL KBB
 • KBB’de medikolegal sorunlar ve SGK uygulamaları
 • KBB alanında ulusal ve uluslararası yayıncılığın güncel durumu
 • Bilimsel makale nasıl yazılır?
 • Akılcı ilaç kullanımı