BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Bildirilerin Gönderilmesi

15. Uluslararası Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'nde bildiriler sözlü ya da poster sunumu olarak iki grupta yapılacaktır.

Bildiri yurtiçinden gönderiliyorsa bildiri özeti ve sunumu sadece Türkçe, yurtdışından gönderiliyorsa bildiri özeti ve sunumu Türkçe ya da İngilizce olabilir.

Bildiri Gönderim Son Tarihi: 15 Mayıs 2023

Bilimsel program içerisinde (sözlü veya poster olarak) sunulmak üzere kabul edilen tüm çalışmaların özetleri kongre bildiri kitabında yer alacaktır. Programda yer aldığı halde kongrede sunulmayan bildiriler yayınlanmayacaktır.

Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 15 Mayıs 2023 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri gönderimi sırasında, yazarlar sunum tercihlerini ve çalışmanın Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun Cerrahisinin hangi alt alanıyla ilgili olduğunu belirtmelidirler. Olgu sunumları sözlü sunum olarak kabul edilmeyecektir. Olgu sunumları, literatüre katkı sağlayacakları düşünülürse poster bildirisi olarak kabul edilecektir.

Bildiri Komitesi, başvurunun incelenmesi sonucunda bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini değiştirme hakkına sahiptir. Bildiri komitesinin değerlendirmesi sonrası kabul veya red mektupları ve sunum biçimi 28 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecek ve aynı zamanda kongre resmi web sitesinde ilan edilecektir.

Bildiriyi sunacak olan yazarın kongre kaydını yaptırmış olması zorunludur. Kongre kaydını yaptırmış bir yazarın, en fazla bir sözlü ve bir poster bildirisi sunma hakkı bulunmaktadır. Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt ve Konaklama” kısmına bakınız.

Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar;
 • Çalışma daha önce herhangi başka bir yerde yayınlanmamış ve/veya sunulmamış olmalıdır.
 • Sonuçlanmamış veya halihazırda devam eden çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildiri başlığı çalışma içeriğini yansıtmalıdır. Başlıkta kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Bildiri özeti 300 sözcüğü geçmemelidir. (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir). Bildiri özeti içerisinde yazarların kurumunu veya yazarları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır. Özetlere resim, tablo veya grafik eklenmemelidir.
 • Bildiri başvurusu esnasında sunumu yapacak yazar belirlenmeli ve belirtilmiş olmalıdır.
 • Araştırma bildiri özetleri; Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular ve Sonuç bölümlerini içermeli ve bu sıra ile yazılmalıdır. Bu bölümleri içermeyen başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Video sunumu bildiri özetleri; Amaç, Yöntem ve Sonuç bölümlerini içermeli ve bu sıra ile yazılmalıdır. Bu bölümleri içermeyen başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Olgu sunumu bildiri özetleri; Giriş, Olgu Takdimi ve Tartışma bölümlerini içermeli ve bu sıra ile yazılmalıdır. Bu bölümleri içermeyen başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
 • Kabul veya red mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir. Ayrıca online bildiri özeti gönderim sistemi "digiAbstract"dan de sonuçlar takip edilebilinir.
Sözlü Sunum Kuralları;
 • Sözel sunumlar için belirlenen süre, 6 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 8 dakikadır. Bu süre kesinlikle aşılmamalıdır.
 • Sözel sunum esnasında görsel (resim veya video) ve işitsel materyal kullanılabilecektir.
Video Sunum Kuralları;
 • Video içeriği güncel, yenilikçi nitelikte olmalıdır.
 • Sunum sadece video olarak eklenebileceği gibi power point sunumu içerisine de eklenebilir.
 • Video sunumlar için belirlenen süre 6 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 8 dakikadır.
Gençler Konuşuyor Kuralları:
 • Uzman Hekimler (bölüm fark etmez), Odyologlar ve Dil Konuşma Terapistleri bu bölümde kendi istedikleri konu, özgün tıbbi uygulamalar veya yürüttükleri özgün çalışmalar hakkında literatür eşliğinde konuşmalar yapabilir.
 • Sunum için bildiri gönderim sistemine en az 150, en fazla 300 kelime olmak üzere özet gönderilmelidir.
 • Sunum için belirlenen süre 10 dakika sunum ve 2 dakika tartışma olmak üzere toplam 12 dakikadır.
Poster Hazırlama ve Sunum Kuralları;
 • Poster boyutu 50 cm (yatay) x 70 cm (düşey) ve tek parça PDF halinde olmalıdır.
 • Araştırma çalışmaları için poster; Özet, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Sonuç ve Kaynaklar bölümlerini içermelidir.
 • Olgu sunumları için poster; Özet, Giriş, Olgu Takdimi, Tartışma ve Kaynaklar bölümlerini içermelidir.
 • Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği arttırıcı ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
 • Posterler PDF olarak dijital sisteme yüklenecektir.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Arkadyas Bilişim Hiz. San. ve Tic. A.Ş.

E-posta : info@arkadyas.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.